Dokumenty do pobrania

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

Załącznik nr 1 – formularz rekrutacyjny – KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

Załącznik nr 2 – Umowa uczestnictwa w projekcie – KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu – KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

Załącznik nr 4 – Dane osobowe uczestnika projektu – KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

Załącznik nr 5 – Oświadczenie uczestnika projektu – KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

Załącznik nr 6 – Wniosek o zwrot kosztu dojazdu – KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

Załącznik nr 7 – Oświadczenie ZUS – KLIKNIJ, ABY POBRAĆ